ยินดีตอนรับสู่ Kwanjai Farm

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 จำหน่ายปูทะเล ที่มีคุณภาพ ภายใต้ชื่อ “ขวัญใจฟาร์ม” ปัจจุบันฟาร์มของเราตั้งอยู่ที่ 183/2 หมู่ 4 บ้านล่าง ตำบล หงาว อำเภอ เมือง จังหวัด ระนอง ทะเบียนฟาร์มเลขที่ 8501023626

ขวัญใจฟาร์มเป็น 1 ในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายปูทะเล ปูนิ่ม มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญในด้าน การตลาดปูทะเล ปูนิ่ม ที่ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ในตลาดค้าส่งที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย ที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ จากลูกค้าด้วยดีเสมอมา โดยขวัญใจฟาร์มดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการค้าเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว เราจึงคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และผลประโยชน์ของคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยจิตสำนึกของการผสานผลประโยชน์ และการทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในธุรกิจนี้


Copyright © 2013 kwanjaifarm.com All Rights Reserved.